UPROSZCZONA PROCEDURA PRZYŁĄCZENIOWA NIERUCHOMOŚCI DO STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE POSESJI


Obowiązek przyłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zmianami) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym przypomina się mieszkańcom nieruchomości, które mają możliwości techniczne wpięcia, o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
W tym celu należy:

 

  • wykonać podłączenie we własnym zakresie lub zlecić to firmie świadczącej takie usługi,
  • przed zasypaniem ułożonej instalacji przyłączeniowej, zgłosić powyższy fakt w siedzibie ZGK w Bobrownikach, bądź telefonicznie celem dokonania odbioru technicznego,
  • w przypadku konieczności wykonania nawiertu do studzienki kanalizacyjnej – nawiert zlecić do wykonania ZGK.
  • podpisać umowę na odbiór ścieków z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach,
  • zgłosić fakt posiadania dodatkowego zasilania w wodę celem uregulowania płatności za odbiór ścieków na podstawie przeciętnych norm zużycia (ryczałtowo).

 

W przypadku braku studzienki kanalizacyjnej na terenie posesji istnieje również ta sama procedura podłączenia się do studzienki znajdującej się na sąsiedniej działce. Wymagane jest jednak dostarczenie zgody właściciela z sąsiedniej działki.
Wpięcie do studzienki kanalizacyjnej - standardowe (do kinety studzienki) :
1. Rura do kanalizacji zewnętrznej (PVC- U) - Ø160 x 4.7 - pod drogą
- Ø160 x 4.0 - poza drogą
2. Nasuwka / złączka rura PVC - rura PVC


Wpięcie do studzienki kanalizacyjnej przez ściankę studzienki:


1. Rura do kanalizacji zewnętrznej (PVC- U) - Ø160 x 4.7 - pod drogą
- Ø160 x 4.0 - poza drogą
2. Nasuwka / złączka rura PVC - rura PVC
3. Przejście szczelne przez ściankę studzienki - PVC - wkładka "In situ"
- betonowej - tuleja ochronna z uszczelką

stu1

 

Wpięcie do studzienki kanalizacyjnej przez ściankę studzienki:


1. Rura do kanalizacji zewnętrznej (PVC- U) - Ø160 x 4.7 - pod drogą
- Ø160 x 4.0 - poza drogą
2. Nasuwka / złączka rura PVC - rura PVC
3. Przejście szczelne przez ściankę studzienki - PVC - wkładka "In situ"
- betonowej - tuleja ochronna z uszczelką

 stu2

 

 

bip

 

bobrowniki

 

ops 

 

gok

 

starostwo

 

orlik saczow

 

             
         
Pogoda Bobrowniki z serwisu
 

 

rzetelna

 

skw

 

 

 

prow      

 

Polecane strony:

 

http://www.ppepoland.com.pl/

http://www.forum-wodociagi.pl/

  CKPZ nowe-logo poziom small      
         logo WFOSGWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizacja : capslock.net.pl