Pełna procedura przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej.


I. Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej


Na etapie uzyskania warunków zabudowy lub zagospodarowania nieruchomości należy wystąpić do ZGK z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej (druk do pobrania – wniosek o przyłączenie).


II. Projekt przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego


Osoba zamierzająca realizować budowę przyłącza zleca opracowanie dokumentacji projektowej - na podstawie wydanych warunków podłączenia do sieci projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych na aktualnej mapie do celów projektowych.
Po wykonaniu kompletnej dokumentacji, wraz z wszelkimi wymaganymi zgodami i uzgodnieniami – projektant, względnie inwestor przedkłada dokumentację w biurze ZGK do uzgodnienia i zaakceptowania.


III. Zgłoszenie robót


Z opracowanymi projektami należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Będzinie celem dokonania zgłoszenia robót.


IV. Wykonawstwo

 

1. Wykonawstwo przez ZGK w Bobrownikach


- należy się zgłosić z zatwierdzonym projektem
- zlecić wykonanie robót budowlanych z robotami ziemnymi/ bez robót ziemnych w Dziale technicznym ZGK- (do pobrania druk w siedzibie ZGK).


2. Wykonawstwo przez firmę zewnętrzną


- należy się zgłosić z zatwierdzonym projektem
- zlecić ZGK w Bobrownikach pełnienie nadzoru budowlanego oraz wykonanie podłączenia do urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego będących w eksploatacji ZGK - przyłącza wykonywanego przez uprawnionego wykonawcę – Dział techniczny (do pobrania druk zlecenia w siedzibie ZGK).


Po zakończeniu robót należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (druk do pobrania- wniosek o zawarcie umowy) oraz przedłożyć w biurze ZGK w Bobrownikach.

 

bip

 

bobrowniki

 

ops 

 

gok

 

starostwo

 

orlik saczow

 

             
         
Pogoda Bobrowniki z serwisu
 

 

rzetelna

 

skw

 

 

 

prow      

 

Polecane strony:

 

http://www.ppepoland.com.pl/

http://www.forum-wodociagi.pl/

  CKPZ nowe-logo poziom small      
         logo WFOSGWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizacja : capslock.net.pl