Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych

 

Od 1 lipca 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach obsługuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt jest połączony z Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który ZGK prowadzi już od początku 2011 roku.
GPZON czynny jest przez pięć dni roboczych w tygodniu: poniedziałek 7.00-16.00, wtorek 7.00-15.00 środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00 oraz piątek 7.00-13.00

 

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi

 

 

Odpady niebezpieczne ze względu na rodzaj, skład lub ilość mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt oraz środowisku. Mogą też wykazywać właściwości toksyczne, palne i wybuchowe. Dlatego też gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Często nie zdajemy sobie sprawy, że odpad niebezpieczny może powstać nie tylko w zakładach przemysłowych, przychodniach zdrowia, ale także w gospodarstwach domowych. Niemal każdy w gospodarstwie domowym posiada baterie, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, lekarstwa lub opakowania po środkach ochrony roślin, czasami świetlówki, urządzenia zawierające freon, zdarzają się nawet akumulatory. Odpady takie nie powinny trafiać na wysypiska, lecz powinny zostać podane odrębnej utylizacji. Dlatego ważne jest byśmy nie mieszali ich z naszymi codziennymi śmieciami.
Do odpadów niebezpiecznych gospodarstwa domowego należą:


bateriebaterie i akumulatory - uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne zagrożenie. Bez względu na fakt, iż używane w Polsce baterie w zależności od ich rodzaju, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska, należy zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki.

 

 

 komputerzużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - czyli elektrośmieci, to wszystkie zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (ZSEE), działające kiedyś na prąd lub na baterie: zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Są to odpady, które zanieczyszczają środowisko, ponieważ zawierają wiele szkodliwych i toksycznych substancji takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom. Przez niewłaściwie zagospodarowane w/w odpady stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka.


PAMIETAJMY! Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo.

swietlowkiświetlówki i żarówki energooszczędne zawierają rtęć, traktowane są jako odpad niebezpieczny. Oznacza to, że zgodnie z prawem nie można wyrzucać ich do śmietnika – powinny być oddawane do punktów zbierania,

 

 

 


lekiprzeterminowane leki oraz leki cytotoksyczne i cytostatyczne. Wytworzone z szeregu związków chemicznych,
po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części
składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego.,

 
środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy i insektycydy). Zgodnie z instrukcjami - etykietami stosowania - opróżnione opakowania po środkach ochrony roślin należy trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione, trzykrotnie przepłukane wodą opakowania należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środki zostały zakupione lub do GPZON.

 


W celu zachowania ciągłości umowy nr 00009-6921-UM1200051/09, zawartej w dniu 20 stycznia 2010 roku w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, dzięki której dofinansowano dostawę ciągnika fabrycznie nowego wraz z przyczepą rolniczą, przeznaczonego do wywozu odpadów segregowanych, ZGK w Bobrownikach będzie dalej prowadziło zbiórkę odpadów segregowanych. Będzie to polegać na zbiórce i zagospodarowaniu jednej frakcji odpadów segregowanych, jaką jest szkło.
ZGK w Bobrownikach prowadzić będzie dwa razy w roku również zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz opon.

 

bip

 

bobrowniki

 

ops 

 

gok

 

starostwo

 

orlik saczow

 

             
         
Pogoda Bobrowniki z serwisu
 

 

rzetelna

 

skw

 

 

 

prow      

 

Polecane strony:

 

http://www.ppepoland.com.pl/

http://www.forum-wodociagi.pl/

  CKPZ nowe-logo poziom small      
         logo WFOSGWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizacja : capslock.net.pl