Informacja w sprawie przekształcenia  samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach z siedzibą w Bobrownikach, w Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 r. nastąpiło przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach z siedzibą w Bobrownikach, w spółkę prawa handlowego o nazwie Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie jest realizowane na podstawie uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XXXIII/374/17 z dnia 31 sierpnia 2017r.

Spółka komunalna jako prawny kontynuator działalności ZGK w Bobrownikach jest w stu procentach własnością Gminy Bobrowniki. Jej głównym przedmiotem działalności jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie określonych zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego poprzez świadczenie usług użyteczności publicznej.

W konsekwencji, mocy prawa, Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pozostanie stroną wszelkich umów, które zostały zawarte przez ZGK w Bobrownikach oraz przejmuje jego wszystkie należności i zobowiązania, wstępując we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością samorządowego zakładu budżetowego.

Poniżej pełne dane kontaktowe spółki:

Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Sienkiewicza 121B, 42-583 Bobrowniki

NIP 625-246-38-14 REGON 369110837 

NR KONTA 84 8438 0001 0021 1129 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Będzinie

 

bip

 

bobrowniki

 

ops 

 

gok

 

starostwo

 

orlik saczow

 

             
         
Pogoda Bobrowniki z serwisu
 

 

rzetelna

 

skw

 

 

 

prow      

 

Polecane strony:

 

http://www.ppepoland.com.pl/

http://www.forum-wodociagi.pl/

  CKPZ nowe-logo poziom small      
         logo WFOSGWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizacja : capslock.net.pl