Zgodnie z art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. z późn. zm. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/283/16  z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach ogłasza wprowadzenie na okres od 1 stycznia 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r. następujących cen i stawek opłat:                

 

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę –

 

Grupa 1 – gospodarstwa domowe, odbiorcy instytucjonalni (działalność usługowa, szkoły, biura itp.), odbiorcy przemysłowi:

 

cena za 1 m3 dostarczonej wody netto 6,06 zł/ m3 (brutto: 6,54 zł),

stawka opłaty abonamentowej netto 6,00 zł/ odbiorcę (brutto: 6,48 zł).

 

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków –

 

Grupa 1 – gospodarstwa domowe, odbiorcy instytucjonalni (działalność usługowa, szkoły, biura itp.):

 

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków netto 6,77 zł/ m3 (brutto: 7,31 zł), po uwzględnieniu dopłaty w kwocie 1,57 zł/ do m3 odprowadzonych ścieków, zaplanowanej w budżecie Gminy Bobrowniki na rok 2017.

 

Bez wyżej wymienionej dopłaty cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosiłaby 8,34 zł/ m3 (brutto: 9,01 zł).

 

Grupa 2 – odbiorcy przemysłowi:

 

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków netto 12,54 zł/ m3 (brutto: 13,54 zł).

 

Pełna treść taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującej na terenie Gminy Bobrowniki w okresie od 1 stycznia 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r. dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bip.bobrowniki.pl).

 

 

 

 

bip

 

bobrowniki

 

ops 

 

gok

 

starostwo

 

orlik saczow

 

             
         
Pogoda Bobrowniki z serwisu
 

 

rzetelna

 

skw

 

 

 

prow      

 

Polecane strony:

 

http://www.ppepoland.com.pl/

http://www.forum-wodociagi.pl/

  CKPZ nowe-logo poziom small      
         logo WFOSGWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizacja : capslock.net.pl