Cmentarz komunalnyPrzypominamy opiekunom grobów o terminowym regulowaniu opłat za rezerwacje miejsc pochówku na cmentarzach komunalnych. Zgodnie z art. 7.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku - o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jeżeli po upływie dwudziestu lat, jakakolwiek osoba nie zgłosi zastrzeżeń oraz nie zostanie uregulowana opłata za dane miejsce pochówku, dopuszczalne jest ponowne użycie grobu. Przypominamy jednocześnie o uregulowaniu formalności związanych z ustawianiem ławek na cmentarzach, czyli o uzgodnieniu miejsca montażu oraz uiszczeniu opłaty za to miejsce.
ZGK w Bobrownikach obsługuje dwa cmentarze komunalne na terenie gminy, w Dobieszowicach oraz w Rogoźniku. W zakres tej obsługi wchodzi utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy oraz bieżące zarządzanie, wraz z prowadzeniem pełnej ewidencji zmarłych i miejsc pochówku na cmentarzach. Jednak zakres prac jest uzależniony od środków finansowych, jakie uda się zgromadzić z opłat za kwatery na cmentarzach komunalnych.
Szczegółowe informacje na temat opłat można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach, przy ulicy Sienkiewicza 121B w Bobrownikach, bądź telefonicznie - (32) 287 41 99 w poniedziałki od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.

 

bip

 

bobrowniki

 

ops 

 

gok

 

starostwo

 

orlik saczow

 

             
         
Pogoda Bobrowniki z serwisu
 

 

rzetelna

 

skw

 

 

 

prow      

 

Polecane strony:

 

http://www.ppepoland.com.pl/

http://www.forum-wodociagi.pl/

  CKPZ nowe-logo poziom small      
         logo WFOSGWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 realizacja : capslock.net.pl