Artykuł

Nowe umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W najbliższych dniach Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach rozpocznie akcję wymiany umów o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków.

Wymiana dotychczasowych umów związana jest przede wszystkim z potrzebą dostosowania postanowień umownych do uchwalonego 31 stycznia 2013 roku na sesji Rady Gminy Bobrowniki Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.

Od momentu uchwalenia poprzedniego regulaminu, czyli od 2005 roku, aż trzykrotnie nowelizowana była Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Zmieniały się także akty wykonawcze do tej ustawy. Wpływ na konieczność zmiany regulaminu a także wzorca umów miały również decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz orzeczenie sądownictwa antymonopolowego, odnoszące się do kwestii zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Upoważniony pracownik ZGK zawita do każdego domu posiadającego przyłącze wodociągowe, bądź przyłącze kanalizacyjne w celu zmiany dotychczasowej umowy.
Aby ułatwić sprawne działania w tym zakresie prosimy wszystkich naszych odbiorców o wcześniejsze przygotowanie dowodów osobistych, numerów Ksiąg wieczystych bądź Aktów własności oraz dat ich zawarcia.
Informujemy jednocześnie, że zmiany powyższe są związane jedynie ze zmianą przepisów i nie mają znaczącego wpływu na dalszą współpracę, czy też sposób rozliczania z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Za pomoc przy sprawnym przeprowadzeniu akcji wymiany umów dziękujemy.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności